Home

  Organisatie

  Referentie projecten

  Algemene voorwaarden

  Contact


Organisatie

Machielsen Prinsenbeek Vastgoedadviezen is sinds 1990 werkzaam in de onroerend goed sector. Ons kantoor heeft jarenlange ervaring als bemiddelaar en kan mogelijk ook uw belangen behartigen

Wij zijn gespecialiseerd in:

Wet voorkeursrecht gemeenten
Bedrijfsverplaatsing
Onteigeningszaken
Verkoop van bedrijven c.q. gronden
Verkoopbegeleiding

Elke opdracht, individueel of in clusterverband betekent voor ons een nieuwe uitdaging, waarbij op basis van de omstandigheden en randvoorwaarden in goed overleg voor de juiste aanpak wordt gekozen.
We werken autonoom, dat wil zeggen dat wij niet gelieerd zijn aan bijvoorbeeld een ontwikkelaar, een aannemer of bouwbedrijf. We werken ook niet voor een gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen, maar altijd voor de belangen van onze opdrachtgever.  

Machielsen Prinsenbeek Vastgoedadviezen bestaat uit een klein enthousiast team dat grote waarde hecht aan persoonlijk contact met de cliënt.

Uitgangspunt is dat een goede vertrouwensband tussen cliënt en ons wordt opgebouwd, wat de beste basis vormt voor een optimaal resultaat.
Indien nodig doen wij in uw belang een beroep op specialisten zoals juristen en/of fiscalisten.